Biz Sakarya Üniversitesinden bir grup akademisyen, öğrenci ve proje gönüllülerinden oluşan bir ekibiz.
Amacımız, kullanılmayan eşyaları yeni sahipleri ile buluşturarak ekonomiye ve çevreye katkı sağlamak.
Bunu yaparak toplumumuzda bir taraftan ikinci el eşya dönüşümünü sağlarken diğer taraftan hayır faaliyetleri için kaynak oluşturabilecek bir yapının kurulmasını temin etmek istiyoruz. Böylece modern dünyanın gereksinimleri içinde kaçınılmaz olarak doğan ihtiyaç fazlasının geri kazanımı sağlanacak ve insanlar yalnızca kullanmadıklarını elden çıkararak öğrenci bursu gibi önemli bir hayır faaliyetine destek vermiş olacaklardır.

Projemiz 2016 yılında bir fikir olarak başladı ve araştırma, yayın, farkındalık oluşturma gibi çalışmalar ile devam etmektedir. Şu an Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere iki uygulama alanı ile projemizin uygulama aşamasını yürütmekteyiz. Projenin sürdürülebilir olması ve ülkemizde ikinci el eşya dönüşümü kültürünün yaygınlaşması birincil hedefimizdir.

Projemizin daimi destekçileri:
- SAÜ Vakfı Okulları
- Mefkure Okulları
- TÜGVA- Türkiye Gençlik vakfı
- TÜRGEV- Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı
- İnsan Vakfı
- İnsan ve Medeniyet Hareketi
- SAÜKAM- Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi
- SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
- SAÜ ORMER- Ortadoğu Enstitüsü
- Dört Kapı Öğrenci Topluluğu
- SAÜ ÇEKO Öğrenci Topluluğu

Proje Hayr'ola İKSAR Derneği ile İSEFAM işbirliğinde Sakarya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir sosyal sorumluluk projesidir.